Turprat

Turprat

Denne bloggen

inneholder betraktninger, observasjoner, refleksjoner og meninger om mangt - som ikke naturlig faller inn under tur- eller stedsbeskrivelsene. Med andre ord: turliv.no sitt Speaker's Corner.

Tilbake til turliv.no

Vikepliktsyklist skaper debatt i Bodø

Kort sagtPosted by Bent Tue, January 19, 2010 09:37
Vi er inne i jaktsesongen på vintersyklister. Like forutsigbar og årviss som snøskuter- og ekstremsportdebatten.

Jeg har brukt noen spaltemeter på dette tidligere, blant annet i debattinnlegget Suicidal på sykkel? Men en rask gjennomlesning sier meg fort at lite har skjedd de siste åran. 'Vi' (i betydningen tohjula - i motsetning til den andre 'hatten' med fire hjul, TDI og 4motion) er stadig vekk en uensarta gruppe med stort rom for fortolkninger: Av vegtrafikklov, kjørestil og rett-og-galt-i-praksis. - Mens mange bilister på sin side fremdeles tror at de er Kongen på haugen med 'License to kill' alt mykt som måtte bevege seg i vegbanen.

Sånt blir det lite dialog av. Like lite som når jeg prøver å diskutere røyking med min gamle mor på snart åtti...

Desto hyggeligere å oppdage at det faktisk også går an å snakke om dette uten at det BARE blir den sedvanlige stigmatiseringen og utskjellingen. Som i debatten etter Avisa Nordlands sak i bakkant av en sykkelpåkjørsel i et gangfelt i Bodø.

Stort engasjement, mange ok synspunkter - til dels nyanserte, bare ispedd enkelte 'idddiot'-utfall. (Alt er naturligvis relativt - men sammenliknet med i deler av taboloiddebatten var det lenger mellom 'primater i brunst'-innleggene... )

Dessuten ble det en debatt i debatten - om hva som egner seg/bør kunne kommenteres av nyhetssaker. Og BAs (og andre avisers) håndtering av rollen som moderator.


Mine bidrag til diskusjonen:

Regelverket er helt klart: Syklisten (sittende på sykkelen) har vikeplikt når han/hun krysser veg fra sykkel- og gangsti eller fortau. Dette gjelder også kryssing i gangfelt, så lenge det ikke skjer per bein, leiende på sykkelen.

Men hvilke syklister gidder å gå av og på x-antall ganger i løpet av turen til jobb? I praksis skjer kryssingene PÅ sykkelen, med lav fart og masse blikk til begge sider. Men av og til svikter det…

Det sier seg sjøl at sammenblandingen av roller er uheldig. Store sykkelnasjoner lenger sør i Europa har tatt konsekvensen av dette og gitt syklistene forkjørsrett i slike situasjoner…

Det ryddigste – for alle parter, ikke minst fotgjengerne, er derfor at syklistene – inntil regelverket blir revidert – opererer kun som kjørende. Og bruker vegbanen. Som de er i sin fulle rett til. Det skaper i det minste forutsigbarhet. (Samt noen irriterte bilister som har laget seg høyst private fortolkninger av vegtrafikkloven. Men det får heller være.)

Senere ble det nødvendig med en oppfølging:

Interessant debatt… Spesielt synspunktene fra testosteronhøye, tikkanes trafikkbomber på fire hjul – med ‘retten’ på sin side. Anførselstegn fordi intet regelverk er 100% dekkende – samt at det MÅ være rom for personlige feil og fortolkninger. Hos begge ‘parter’. Ingen av oss er perfekte. Konsekvensene av bilistfeil blir bare så mye større – to tonn stål mot 40 kg langlemma feminitet. Rått game spør du meg.

Vi bør lære av faranes folk på havet. Her er også reglene klare, men de gir deg samtidig ingen automatisk påkjørsrett (som en del av ‘bombene’ her inne påberoper seg). I en eventuell skipsforklaring kommer du ikke langt med ‘jeg hadde retten til vegen!’ Begge parter har samme ansvar for å unngå kollisjon – og står du på retten og forårsaker en ulykke – well, da er du i deep shit.

I en eventuell rettsak vil du imidlertid snart oppdage at denne tankegangen også gjelder på landjorda. Sjøl om den ikke er formulert like klart og entydig. Prøv for eksempel å kjøre ned en fotgjenger som krysser vegen utafor gangfeltet…

Apropos regler: Det er mange besserwissere her inne som uttaler seg med brask og bram om hvilke regler som gjelder mht. syklister i kjørebanen. Her er et kortfattet sammendrag – for dem som er opptatt av å kjøre lovlig.

Litt hyggelig inspirasjon til slutt: Fra København, en trygg sykkelby.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.