Turprat

Turprat

Denne bloggen

inneholder betraktninger, observasjoner, refleksjoner og meninger om mangt - som ikke naturlig faller inn under tur- eller stedsbeskrivelsene. Med andre ord: turliv.no sitt Speaker's Corner.

Tilbake til turliv.no

Dumskapen

Kort sagtPosted by Bent Tue, September 01, 2009 08:36

kjenner ingen grenser. Nå har noen skiltet strendene på Håja med 'Privat'. Kanskje det snart er på tide med sertifisering av grunneiere og lokale vaktbikkjer? Krav til minimumskunnskap om Allemannsretten i strandsonen og Lov om friluftsliv før du har lov til å eie/ha ettersyn med eiendommer på yttersia?

Innlegg til 'Kort sagt'-spalten i Nordlys - men jeg aner ikke om det noen gang kom på prent. Problemet med nye kontorer, manglende pausekrok og ferske lokalaviser...

Ellers er problemkomplekset behørig behandlet på nettsidene mine tidligere.

Men ikke alle er enige med meg - nødvendigvis. Les kommentarene til denne bloggen.  • Comments(5)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Bent Mon, September 21, 2009 10:19

Jeg har aldri noen gang satt spørsmålstegn ved eiendomsretten. Privat eller statlig.

Men så lenge vi bor i et land hvor vi har noe så unikt som et lovverk som beskytter allmennhetens tilgang til naturopplevelsene - uansett eier - så forholder vi oss til det. På samme måte som vi - stort sett - forholder oss til andre lover regler som bidrar til å regulere samfunnet. Uansett om vi liker dem eller ikke. (Med unntak for scooter.... tydeligvis. Skal imidlertid la den diskusjonen ligge nå.)

Men tilgangen forplikter - helt klart. Og vi har et stykke veg å gå før alle skjønner at Allemannsretten stiller krav også til brukerne. Du slipper ikke løs fuglehunder i et hekkeområde eller lemner søppel i fjæra. Det forutsettes at du bruker innsia av hauet, og det er vårt felles ansvar å lære opp dem som har litt tungt for det.

Det finnes mange måter å øke bevisstgjøringen på. Men et 'Privat'-skilt er definitivt ikke vegen å gå. Det oppleves uten tvil som et landstigningsforbud - og bryter sånn sett klart med punktet om 'uheimlete forbudsskilt'.

Jeg har sett mange varianter på mine turer langs kysten, og den hyggelige - og konstruktive varianten er den som ønsker velkommen, og ber om respekt for 'sporløs ferdsel': Du tar med deg alt du bringer inn, og forlater plassen slik du ønsker å finne den neste gang du gjør strandhogg.

Posted by Kåre Mon, September 21, 2009 01:47

Tror de fleste vet øya er privat. Bare synd ikke alle vet det. Men din respons er med på å befeste at ikke alle akseptere privat eierskap. Kanskje derfor behøver grunneier, privat som stat, å minne på reiseliv og søppelspreder på at noen har ansvar . I såfall er dine ord med på å bevistgjøre befolkningen på at Håja har regler, såvell privat som statlig.

Hilse SP veteran.

Posted by Bent Sat, September 19, 2009 04:59

Ja, la oss håpe dette bare er en søring som har gått seg bort... smil - Men det blir uansett trøblete når folk ikke kan lese. Forbudet mot 'Sjikanøse stengsler og uheimlete forbudskilt' i lovverket http://bit.ly/2PPHVY burde da ikke være så djævelsk vanskelig å fatte?

Posted by Kommentar på Facebook Sat, September 19, 2009 04:55

Trodde slikt uvesen var forbeholdt befolkningen i Akershus, Vestfold og stroka deromkring.

Posted by tripman Fri, September 18, 2009 09:31

Litt malingssaker i skottet og vips er det forandret til "Utmark - alle velkommen"! Anbefales.